תקשורת, לשון הרע ופרטיות

leshon-hara


תקשורת, לשון הרע ופרטיות

למשרד מומחיות מיוחדת בתחום דיני התקשורת, לשון הרע ופרטיות. לצד ניהול ההליך הנזיקי ה"קלאסי", אנו מאמינים בגישה אקטיבית, שמטרתה למנוע ככל הניתן את הפרסום הפוגע, ולהסיר פרסומים קיימים.  בשנים האחרונות עלה בידינו למנוע פרסומים רבים מחד, ולהביא לפיצוי משמעותי של לקוחותינו בשל פגיעות בשמם הטוב ובפרטיותם מאידך.

Menu Title