הטרדה מינית

2


הטרדה מינית

תחום ההטרדה המינית הוא תחום דינאמי שמעורר בשנים האחרונות תהודה ציבורית רבה. זירת ההתמודדות עשויה להיות אזרחית, פלילית, משמעתית או תקשורתית. בהתאם, הטיפול בתיקים אלו מחייב שילוב יכולות וראיה רחבה. המשרד מייצג הן בעלי-שם והן אנשים מהשורה במגוון הליכים בתחום זה.

Menu Title