ביקורת, ביקורת פנים

2


ביקורת, ביקורת פנים

הדרישה לייעוץ ולייצוג מול גופים בעלי סמכות ביקורת הולכת וגוברת. מדובר בסיטואציה ייחודית, ובתהליכים שהשפעתם על המבוקר היא קריטית. המשרד מלווה גופים ופרטים במגוון תהליכי הביקורת, החל מוועדות חקירה ובדיקה, וכלה בייצוג עובדים במהלך ביקורת פנים.

Menu Title